خبرگزاری فرانسه مدعی توافق میان اعضای اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران شده است.

یک رسانه غربی از حصول توافق میان اعضای اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به بهانه آنچه «سرکوب اعتراضات» خوانده شده خبر داده است.