تماس با تلفن ثابت،روز اول فروردین ۱۴۰۰ رایگان شد

تماس با تلفن ثابت،روز اول فروردین ۱۴۰۰ رایگان شد

تمامی تماس‌های تلفنی خطوط ثابت در ۲۴ ساعت اول فروردین رایگان است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که همه تماس‌های تلفنی خطوط ثابت در ۲۴ ساعت اول فروردین رایگان است.

به گزارش ایرنا، «مجید سلطانی» در گفت وگوی تلوزیونی از رایگان شدن تماس با تلفن ثابت در روز اول فروردین ۱۴۰۰ خبر داد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت که تمامی تماس‌های تلفنی خطوط ثابت در ۲۴ ساعت اول فروردین رایگان است.

به علت شیوع بیماری کرونا و تاکید ستاد مقابله با این بیماری بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از مسافرت، تمهیداتی از سوی شرکت مخابرات برای روز اول عید درنظر گرفته شده و این شرکت برای رفاه هموطنان، همه تماس‌ها با تلفن ثابت را در اول فروردین رایگان اعلام کرد.