تعلیق مجوز پرواز ۷ شرکت بعلت رعایت نکردن سقف پذیرش مسافر

تعلیق مجوز پرواز ۷ شرکت بعلت رعایت نکردن سقف پذیرش مسافر

حسن خوشخو در گفت و گوی تلویزیونی، اظهار کرد: رعایت نکردن سقف پذیرش مسافر، دلیل تعلیق مجوز پرواز چند شرکت هواپیمایی داخلی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، شرکت‌های هواپیمایی موظف به رعایت پذیرش حداکثر ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما هستند.

به گزارش دانشجو، خوشخو گفت: رعایت نکردن سقف پذیرش ۶۰ درصد مسافر، باعث تعلیق مجوز پرواز ۷ شرکت هواپیمایی داخلی شد.