تصویر پرچم طالبان بر دیوارهای سفارت آمریکا در افغانستان

تصویر پرچم طالبان بر دیوارهای سفارت آمریکا در افغانستان

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تصویر پرچم گروه طالبان بر روی دیوارهای سفارت آمریکا را نشان می‌دهد.

تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌ها و شبکه‌‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پرچم گروه طالبان بر روی دیوارهای سفارت آمریکا در کابل نقاشی شده است.

این پرچم شعار «امارت اسلامی افغانستان» را نشان می دهد.

به گزارش ایلنا، لازم به ذکر است که سفارت آمریکا در اواسط ماه گذشته پس از تسلط طالبان بر کابل اعلام کرد که پرچم آمریکا را از ساختمان سفارت پایین آورده است.