تشریح جزییات حادثه برای عزاداران حسینی در شهر قدس

مجید کاویانی، دادستان عمومى و انقلاب شهر قدس در تشریح حادثه شب گذشته عنوان کرد: در پى این حادثه یکىاز سرنشینان خودروى مذکور دستگیر و خودروى مورد نظر نیز توقیف شده است.

وى ضمن تشریح حادثه زیرگرفته شدن تعدادى از عزاداران حسینى در شب گذشته توسط راننده یک خودروى پژو بیان کرد: حسب گزارش واصله، راننده خودرو مست بوده و زمانى که با عزاداران مواجه شد، اقدام به زیر گرفتن پنج نفر از عزاداران کرد که چهار نفر به صورت سرپایى مداوا شدند و یک نفر نیز به بیمارستان منتقل شده که حال وى مساعد گزارش شده است.

به گزارش ایلنا، دادستان عمومى و انقلاب شهر قدس خاطرنشان کرد: در پى این حادثه یکى از سرنشینان خودروى مذکور دستگیر و خودروى مورد نظر نیز توقیف شده است. وى تصریح کرد: راننده در حال حاضر شناسایى شده و پیگیرى هاى لازم به منظور بازداشت وى در دست انجام است.