«ترامپ دعوت به دعا می‌کند، ما نمازجمعه را تعطیل کرده‎ایم»

«ترامپ دعوت به دعا می‌کند، ما نمازجمعه را تعطیل کرده‎ایم»

مقتدی صدر در سخنانی به دعوت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای آنکه فردا روز دعا و عبادت باشد، واکنش نشان داد.

به نقل از بغداد الیوم، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق عنوان داشت: متعجب هستم که غرب و ترامپ خواهان این می‌شوند که فردا روز دعا و عبادت باشد، اما در شرق، نماز‌های جمعه و جماعت را تعطیل کرده‌اند و زیارت بارگاه‌های معصومان را نه تنها متوقف کرده بلکه بارگاه‌ها را نیز بسته‌اند و اقدامات این چنینی انجام داده‌اند.

به گزارش ایسنا،وی ادامه داد: این تناقض عجیب چیست؟ آیا آن‌ها به دعا و غیب متوسل می‌شوند، اما ما به دنیا و امور مادی پایبند باشیم و از معنویات دوری جوییم؟