تجمع معلمان نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی مقابل مجلس

گروهی از معلمان نهضت سواد آموزی و پیش دبستانی امروز یکشنبه، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش ایسنا، این معلمان خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود با توجه به سوابق کاریشان بودند.