بیمارستان صحرایی مسیح دانشوری

بیمارستان صحرایی مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری به تازگی با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) بخش تازه‌ای برای درمان سرپایی بیماران راه‌اندازی کرده است. در این بیمارستان صحرایی امکان تزریق دارو و اکسیژن درمانی بیماران حاد تنفسی فراهم شده است تا بار سایر بخش‌ها کاهش پیدا کند. با شیوع موج چهارم کرونا در ایران ظرفیت تخت‌های بستری در بسیاری از بیمارستان‌ها تکمیل شده‌است.