بیروت یکسال پس از انفجار

بیروت یکسال پس از انفجار

بندر بیروت که سال گذشته در پی یک انفجار جان ۲۰۰ نفر را گرفت و هزاران نفر را زخمی‌کرد.