بوکسور ۹ ساله تایلندی

بوکسور ۹ ساله تایلندی

بوکسور ۹ ساله تایلندی پس از محدودیات کرونایی مشتاق بازگشت به رینگ است، زیرا پولی که به دست می‌آورد برای تامین نیاز‌های خانوده اش است.