بهار برفی در روستاهای قم! (تصاویر)

بارش برف در روزهای اول بهار و در روستاهای اطراف قم جلوه ای زیبا به طبیعت بهاری این منطقه داد.