برگزیت سخت بیش از همه به ضرر بریتانیا خواهد بود

رئیس کمیسیون اروپا گفت که برگزیت سخت بیش از همه به ضرر بریتانیا خواهد بود.

 

به نقل از پایگاه اینترنتی اف‌اکس اینسایدر، «اورزولا فن در لین»، رئیس کمیسیون اروپا، گفت که برگزیت سخت بیش از همه به ضرر بریتانیا خواهد بود.

 

وی گفت: «چنانچه تا پایان سال ۲۰۲۰ با بریتانیا به توافق تجاری نرسیم، با برگزیت سخت سروکار خواهیم داشت. این شکل از برگزیت بیش از همه به ضرر خود بریتانیا خواهد بود.»

 

به گزارش ایلنا،فن در لاین در ادامه گفت: «آماده‌ایم در تاریخ اول فوریه با بریتانیا بر سر مسائل تجاری مذاکره کنیم و بیشترین بهره را از زمان خواهیم برد».