برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان بدون تغییر از فردا

برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان بدون تغییر از فردا

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که کلیه امتحانات نهایی و هماهنگ استانی شهر تهران (بزرگسالان، داوطلبان آزاد، ارزشیابی جامع و آموز از راه دور ) پایه نهم، طبق برنامه ارسالی به قوت خود باقی است.

 

مسعود ثقفی اعلام کرد: کلیه امتحانات نهایی و هماهنگ استانی شهر تهران (بزرگسالان، داوطلبان آزاد، ارزشیابی جامع و آموز از راه دور ) پایه نهم، تحت هر شرایطی حتی اعلام تعطیلی به علت آلودگی هوا طبق برنامه ارسالی به قوت خود باقی است.