برخورد با مسئولان مرتبط با حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی ⁧فارغ از ملاحظات سازمانی⁩

برخورد با مسئولان مرتبط با حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی ⁧فارغ از ملاحظات سازمانی⁩ شورای شهر تهران, هواپیمای اوکراینی, سقوط هواپیما

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران بااشاره به حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی ، شناسایی و برخورد با مسئولان مرتبط را خواستار شد.

 

زهرا نژاد بهرام در حساب توییتری خود نوشت: «تنها راه برون رفت از بحران فعلی! یعنی ⁧ #سقوط_هواپیمای_اوکراینی⁩ آن است که مسئولین این بحران فاجعه بار که به شکل مستقیم و غیر مستقیم دخالت داشته و حقوق ملت ایران را تضییع کرده اند، شناسایی، معرفی و ⁧ مجازات⁩ شوند.

 

‏به گزارش ایسنا ،حفظ حقوق ملت ایران در گرو پاسخگویی سریع، ⁧فارغ از ملاحظات سازمانی⁩ احتمالی است.»