منبع تأمین اعتبار مورد نیاز برای ولخرجی های همراه اول کجاست؟/ آیا بذل و بخشش های میلیاردی همراه اول در حوزه فرهنگ از جیب مردم پرداخت می شود؟

منبع تأمین اعتبار مورد نیاز برای ولخرجی های همراه اول کجاست؟/ آیا بذل و بخشش های میلیاردی همراه اول در حوزه فرهنگ از جیب مردم پرداخت می شود؟

همراه اول به عنوان یکی از اپراتورهای خدمات ارتباطی کشور در سه ماهه نخست سال جاری و بر اساس صورت های مالی که به صورت رسمی منتشر کرده است، بیش از 100 میلیارد تومان در بخش فرهنگ هزینه کرده است. این هزینه کرد، جدا از هزینه های میلیاردی است که این شرکت در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی انجام داده است.

به گزارش «بازتاب»، شرکت همراه اول جدا از رقم بالای یک هزار میلیارد ریالی که مدعی است در سه ماهه نخست سال جاری در مسیر گسترش فرهنگ صرف کرده است، رقمی بالغ بر 800 میلیارد ریال نیز در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی هزینه کرده است.

این حجم از هزینه کردها از سوی اپراتور مذکور آن هم در سه ماهه نخست سال جاری در حالی است که می بنیم در همین بازه زمانی کمی بیش از 740 میلیارد ریال اعتبار در بخش هزینه های مستقیم پرسنل رسمی، قراردادی و مأمور (بخش اداری و مالی) و نیز 14 میلیارد و 500 میلیون ریال از سوی شرکت به عنوان حقوق وظیفه، مستمری و ایام تعلیق به کارکنان پرداخت شده است.

منبع تأمین اعتبار مورد نیاز برای ولخرجی های همراه اول کجاست؟/ آیا بذل و بخشش های میلیاردی همراه اول در حوزه فرهنگ از جیب مردم پرداخت می شود؟

میزان مبالغی که شاهد هستیم از ارقام مورد ادعای این شرکت که در بخش تبلیغات و نیز گسترش فرهنگ هزینه شده است، به مراتب کمتر است و همین مهم ابهاماتی را در ذهن هر انسان دغدغه مندی ایجاد می کند.

ابهام نخست از آن جهت ایجاد می شود که بدانیم معمولاً بیشترین و سنگنین ترین بخش هزینه های مالی هر شرکت را میزان پرداختی های پرسنل آن شرکت در بر می گیرد؛ واقعیتی که از قرار معلوم و حداقل بر اساس مستندات منتشر شده از سوی همراه اول در مورد این شرکت صدق نمی کند.

منبع تأمین اعتبار مورد نیاز برای ولخرجی های همراه اول کجاست؟/ آیا بذل و بخشش های میلیاردی همراه اول در حوزه فرهنگ از جیب مردم پرداخت می شود؟

ابهام دیگر آنکه اگر واقعاً این شرکت بیش از هزار میلیارد ریال در حوزه فرهنگ آن هم در سه ماهه ابتدایی سال 99 هزینه کرده است، دقیقاً محل پرداخت این هزینه ها کجاست و خروجی ملموس آن چه بوده است؟

و ابهام مهم تر با فرض صحت همه ادعاها، آنکه همراه اول از کدام منبع تأمین اعتبار توانسته است این رقم های سنگین را برای بخش تبلیغات و حوزه فرهنگ تأمین کند؟ آیا جز این است که درآمدهای همراه اول از محل پرداختی مشترکان به این شرکت تأمین می شود؟ آیا این امکان وجود ندارد که با کاهش تعرفه ضمن افزایش تلاش ها برای تأمین رفاه مشترکان، خدمات ارزانتر و با کیفیتی را به آنها ارائه دهند؟

مستند به همه این موارد به نظر می رسد که یا متولیان امور مالی این اپراتور در ارائه صورت های مالی خود صداقت را در پیش نگرفته اند که این مهم ضرورت ورود نهادهای نظارتی به مسئله را نشان می دهد و یا اینکه در مسیر صرف درآمدهای خود رویه های عجیب و غریب و مبهمی را در پیش گرفته اند که باید اصلاح شود.