بحران پناهجویی در انگلیس؛ اسکان متراکم پناهجویان در مناطق فقیرنشین

بحران پناهجویی در انگلیس؛ اسکان متراکم پناهجویان در مناطق فقیرنشین

بررسی‌ها در مورد وضعیت پناهجویان در انگلیس نشان می‌دهد بیش از نیمی از پناهجویان در این کشور در حومه شهر‌های با سطح درآمدی زیر متوسط اسکان داده شده اند.

اکثر پناهجویان در انگلیس به صورت موقت و در مناطق فقیرنشین اسکان داده شده اند.

 

به گزارش ایندیپندنت، بررسی‌های جدید نشان می‌دهد شمار فزاینده‌ای از پناهجویان به ویژه مادران دارای نوزاد به دلیل ضعف سیستم حمایتی پناهندگی در شرایط بسیار نامطلوبی زندگی می‌کنند.

 

به گزارش میزان؛اکثر پناهجویان در حومه شهر‌های «گلاسکو»، «لیوپورل» و «بیرمنگام» زندگی می‌کنند که سطح درآمد ناخالص آنان زیر میزان متوسط است.

 

براساس آمار‌ها از ۶۳۵۱۲ فرد پناهجو یا در انتظار انجام امور پناهجویی، ۳۲۳۹۶ نفر در حاشیه شهر‌های با درآمد زیر متوسط اسکان داده شده اند و شهر‌های ثروتمند از پذیرش این افراد خودداری می‌کنند.

 

اسکان پناهجویان به معضل عمده‌ای برای کشور‌های اروپایی تبدیل شده است. فرانسه و انگلیس از جمله کشور‌هایی هستند که به بی توجهی به پناهجویان و شرایط وخیم زندگی آنان متهم شده اند.