بانک‌هایی که صورت‌های مالی را با تاخیر بیشتری منتشر کردند/اینفوگرافی

انتشار صورت مالی حسابرسی شده بانک‌ها به صورت عمومی، عملکرد یک ساله بانک‌ها در حوزه پولی و میزان پایبندی آن‌ها به قوانین مربوطه را مشخص می‌کند.

براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، بانک‌ها موظف هستند تا پایان تیرماه هر سال، صورت مالی حسابرسی شده سال گذشته خود را در دسترس عموم قرار دهند.

با این وجود، بررسی وضعیت انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ نشان دهنده تخلف فراوان اکثر بانک‌ها از انتشار به موقع این اطلاعات است.

به گزارش دانشجو،همچنین بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد بیشترین تاخیر در انتشار این اطلاعات مربوط به بانک‌هایی با بدترین وضعیت کفایت سرمایه (بانک‌های زیان ده) است.

اینفوگرافی درباره این موضوع در ادامه آمده است: