بازنگری آموزش و پرورش در متون دینی اقلیت‌های مذهبی

بازنگری آموزش و پرورش در متون دینی اقلیت‌های مذهبی

حجت‌الاسلام علی ذوعلم درباره بازنگری در متون دینی دانش‌آموزان اقلیت‌های دینی اظهار کرد: روش ما در اصلاح و تغییرات کتاب‌های دینی دانش‌آموزان اقلیت‌های دینی این است که این اقدام کاملا با هماهنگی و مشورت با عالمان دینی آن‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: مسئله حائز اهمیت این است که این فرآیند یک فرایند کاملا علمی، پژوهشی و منصفانه است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد باید ابتدا نقد‌ها را ببینیم، نقد‌ها ارزیابی و اعتبار بخشی شده و سپس دست به اصلاح بزنیم گفت: ما هنوز خواسته مشخصی که بر اساس یک استدلال، نیازسنجی یا آسیب شناسی به دست ما رسیده باشد را در اختیار نداریم تا بر اساس آن متون دینی را مورد بازنگری قرار دهیم. برای هر تغییری باید یک آسیب شناسی و نیازسنجی انجام دهیم.

به گزارش ایسنا، وزیرآموزش و پرورش ماه گذشته با اشاره به درس دینی دانش آموزان اقلیت‌های مذهبی گفته بود: در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کارگروهی برای بررسی و پیگیری آموزش درس دینی در مدارس ارامنه تشکیل‌شده است تا بازبینی و بروزرسانی در متون درسی صورت گیرد.