اکبر خرمدین در زندان فوت کرد

اکبر خرمدین در زندان فوت کرد

اکبر خرمدین که زندانی بود امروز در زندان فوت کرده است.

اکبر خرمدین که متهم به قتل پسر ، دختر و دامادش بود به دلیل بیماری در زندان به کام مرگ رفت. او به سرطان مبتلا بود.

همشهری آنلاین