اُفت ۵ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۲۲ مهر

امروز سه شنبه (٢٢مهرماه) شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۵۷۴ هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های شپنا، کگل، خودرو، شتران، اخابر، وپاسار و وپارس بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد قیمت پایانی تاثیر
شپنا 19,530
1847.93
كگل 20,390
(1710.71)
خودرو 3,890
1275.6
شتران 16,730
1209.13
اخابر 19,820
903.88
وپاسار 11,230
883.14
وپارس 4,210
(867.71)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۳۱ واحدی وارد کانال  ۱۸  هزار و ۳۱۰ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
دی 58,261
26.5
ذوب 6,106
(16.25)
دماوند 82,534
15.84
فرابورس 73,269
13.48
ارفع 15,930
(10.83)
وسپهر 15,596
10.03
آريا 182,987
8.94

 

باشگاه خبرنگاران جوان