اُفت ۱۵هزار واحدی شاخص کل بورس در ۱۳ مهر

امروز يكشنبه (۱۳ مهر ) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با اُفت ۱۵ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و۵۳۰ هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های فارس، تاپیکو، فولاد، کگل، کچاد، فملی و خودرو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد قیمت پایانی تاثیر
فارس 29,490
(5165.69)
تاپيكو 21,880
(2269.97)
فولاد 18,340
(2031.91)
كگل 23,030
(1407.54)
كچاد 20,800
(1049.98)
فملي 29,640
(1039.1)
خودرو 2,870 1030.41

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۳۱ هزار واحدی، وارد کانال  ۱۷ هزار و۸۲۳ واحدی شد.

ماد قیمت پایانی تاثیر
آريا 178,202
(52.23)
بپاس 65,271
41.23
صبا 10,949
(33.98)
زاگرس 176,131
(31.48)
وسپهر 13,970
29.5
هرمز 14,137 (24.62)
ذوب 5,465 20.29

باشگاه خبرنگاران جوان