اولین پیام توییتری وزیر بهداشت جدید

اولین پیام توییتری وزیر بهداشت جدید

وزیر بهداشت جدید در اولین پیام توییتری خود نوشت: مسئولیت سنگینی در برهه حساسی از تاریخ ایران برایم آغاز شد و کار را با حضور در میان کادر درمان آغاز کردم.

به گزارش همشهری آنلاین، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در اولین توییت خود نوشت: «مسئولیت سنگینی در برهه حساسی از تاریخ ایران برایم آغاز شد. امیدوارم بتوانم جواب لطف خداوند در ایجاد فرصت برای خدمت به مردم را بدهم. کار را با حضور در میان کادر درمان آغاز کردم. خط مقدم ما آنجاست، از اعتماد آقای رئیس جمهور و نمایندگان محترم هم سپاسگزارم».

اولین پیام توییتری وزیر بهداشت جدید