اولین زن سعودی در مسابقات بین المللی رالی

اولین زن سعودی در مسابقات بین المللی رالی

دانیا، یکی از معدود زنان در عربستان سعودی است که موتورسیکلت میراند. وی در امارات متحده عربی و اسپانیا توسط مربیان حرفه‌ای بین‌المللی در این زمینه آموزش‌دیده است و به اولین زن سعودی در مسابقات بین المللی رالی تبدیل شده است.