انتخاب «جن ساکی» به عنوان سخنگوی کاخ سفید در دولت بایدن

رئیس‌جمهوری آمریکا گروهی هفت نفره که تمامی اعضای آن زن هستد را به عنوان تیم ارتباطات خود معرفی کرد.

«جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا منتخب گروهی هفت نفره که تمامی اعضای آن زن هستد را به عنوان تیم ارتباطات خود معرفی کرد.

وی همچنین «جن ساکی» که در دولت دموکرات سابق، مدیر ارتباطات کاخ سفید بود را به عنوان سخنگوی کاخ سفید منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، در تیم ارتباطی دولت بادین – هریس، «کیت بدینگفیلد»، به عنوان مدیر ارتباطات کاخ سفید، «سیمونه سندرز» به عنوان مشاور ارشد و سخنگوی ارشد «کامالا هریس» معاون رئیس‌جمهوری منتخب، «کاترین ژان پیر» به عنوان معاون سخنگوی کاخ سفید و «پیلی توبار» به عنوان معاون مدیر ارتباطات کاخ سفید فعالیت خواهند کرد.