المپیک زیر سایه سنگین کرونا

المپیک زیر سایه سنگین کرونا

کمتر از سه ماه به آغاز بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان باقی مانده است. المپیک ۲۰۲۰ که به دلیل شیوع کرونا یک سال به تعویق افتاد، از اول مرداد امسال در توکیو آغاز می‌شود. رویدادی که مقامات ژاپن به هیچ وجه قصد لغو یا تعویق آن را ندارند. چرا که یک بار تعویق آن ضرر مالی سنگینی به میزبان این رویداد جهانی زد.