اقدامات اتحادیه اروپا برای حفاظت از حیوانات گوشتخوار

اقدامات اتحادیه اروپا برای حفاظت از حیوانات گوشتخوار

اتحادیه اروپا در نظر دارد تا با اجرای طرحی کشاورزان اجازه پیدا کنند در ازای خسارت‌هایی که حیوانات حفاظت‌شده به آنان وارد می‌کنند غرامت دریافت کنند.

اتحادیه اروپا برای حفاظت از جانوران گوشت‌خوار بزرگ و حیوانات حفاظت شده همچون گرگ، خرس و سیاهگوش اقداماتی را اتخاذ کرده و قرار است کشاورزان این اجازه را پیدا کنند تا در ازای هر خسارتی که این حیوانات به آنان وارد می‌کنند، غرامت بگیرند. همچنین هزینه‌های دیگر از جمله نصب حصار الکتریکی یا آموزش سگ‌های نگهبان برای پیشگیری از این خسارت‌ها به طور کامل جبران می‌شود.

اتحادیه اروپا اعلام کرده‌ است: این اقدام به حفاظت از حیوانات شکارچی بزرگ در مناطقی که با انسان‌ها درگیر هستند، کمک می‌کند.

به گزارش ایسنا، پس از چندین دهه کاهش در تعداد این گونه‌های جانوری، جمعیت حیوانات گوشت‌خوار بزرگ از قبیل گرگ و خرس ثابت مانده یا در بسیاری از بخش‌های اروپا افزایش پیدا کرده‌ است.

به گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، اکنون تعداد ۱۷ هزار قلاده خرس قهوه‌ای در اروپا وجود دارد که زیستگاه آن‌ها در ۲۲ کشور شناسایی شده‌ است. درحالیکه همچنان این حیوانات با تهدید روبرو هستند در مناطقی از کانتابریا در شمال اسپانیا اقدامات خوبی انجام شده و جمعیت این جانور در مدت ۱۰ سال تقریبا دو برابرشده‌ است.