افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با افزایش همراه بود.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۴۹ صدم ‌درصد افزایش به ۶۵ دلار و سه سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۴۷ صدم درصد افزایش به ۶۸ دلار و ۴۱ سنت رسید.

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا، قیمت هر گرم طلا نیز با ۲۴ صدم درصد افزایش به ۵۸ دلار و ۴۸ سنت رسید.

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی