افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با افزایش همراه بود.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۹۷ صدم ‌درصد افزایش به ۶۳ دلار و ۷۴ سنت رسید.

 

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۹۵ صدم درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۶۹ سنت رسید.

 

به گزارش ایلنا، قیمت هر گرم طلا نیز با هشت صدم درصد افزایش به ۵۶ دلار و ۹۸ سنت رسید.

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی