اعتصاب غذا

اعتصاب غذا

صد‌ها تن از مهاجرین برای دریاف خدمات پزشکی و دولتی از بلژیک بیش از یک ماه است که در بلاروس دست به اعتصاب غذا زده اند.