پخش اظهارات قالیباف در مجلس با موبایل توسط وزیر ارتباطات /فیلم

پخش اظهارات قالیباف در مجلس با موبایل توسط وزیر ارتباطات

قالیباف در فایل صوتی: چرا سیاست‌های تعدیلی در رشد حوزه خارجی و داخلی در وزارتخانه شما اجرا نمی‌شود.

آذری جهرمی: حمایت از پیام رسان های داخلی با تعرفه گذاری، خواسته مجلس انقلابی بود.