استفاده از افرادپرقدرت در هیئت مدیره خودروسازان برای فرار از پاسخگویی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: متاسفانه در ایران رسم شده شرکت ها برای آنکه پاسخگو نباشند و تخلفات خود را ادامه دهند، معمولا از افرادی که دارای رانت پرقدرت هستند در هیئت مدیره ها و مشاوره ها استفاده کنند.

یکی از آفت های صنعت خودرو، حضور مدیران سیاسی و امنیتی در این صنعت است که گاها منجر به انحراف در عملکرد شده است. حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره با بیان اینکه به اعتقاد باید اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت های خودروساز برای مردم مشخص باشد، گفت: بایستی اسامی این افراد به همراه عنوان شخصیت حقوقی شان اعلام شود و آحاد مردم از آن مطلع شوند.

وی با اشاره به اینکه شخصیت حقوقی این افراد برای مردم مهم است، خاطر نشان کرد: افرادی با سوء استفاده از جایگاه حقوقی و یا با استفاده از توانسته اند به عنوان هیئت مدیره شرکت های خودروسازی و یا تابعه آنان صاحب منصب شوند که این موضوع باعث شده صنعت خودروسازی در قبال حتی مجلس هم پاسخگو نباشد.

فلاحت پیشه گفت: صنعت خودروسازی کشور در دهه های گذشته از خیلی از کشورهای غرب و شرق آسیا جلوتر بود ولی در حال حاضر به یک صنعت زیان ده، ورشکسته و کاذب تبدیل شده است.

وی افزود: متاسفانه در زمینه اجرای خیلی از استانداردها عقب هستیم

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: عملا وجود رانت برخی از افراد قدرتمند که جایگاه حقوقی دارند سبب شده، پاسخگویی صورت نگیرد.

وی با تاکید بر اینکه اسامی این افراد باید مشخص شود، گفت: باید روشنگری گردد و مشخص شود چه کسانی با رانت وارد این شرکت ها شده اند.

به گزارش خط بازار ،فلاحث پیشه در نقد برخورد با پدیده دو شغله گی گفت: متاسفانه این موضوع تا حدودی در کشور لوس شده و شغل هایی که به لحاظ اثرگذاری در درجه بالایی قرار ندارند بیشتر زیر ذره بین هستند.

وی تصریح با بیان اینکه فسادآمیزترین دو شغله ها در حوزه هیئت مدیره شرکت های وجود دارد، گفت: شرکت هایی که قرار شد منافع آنان در خدمت مستضعفان باشد؛ شرکت هایی که قرار شد به توسعه کشور کمک کنند؛ شرکت هایی که قرار شد به عمران کشور کمک کنند ولی عملا برخی از آنان به رانت های قدرت تبدیل شده اند.

فلاحت پیشه گفت: اگر در این خصوص افشاگری صورت بگیرد و در رسانه ها اعلام شود، آن موقع مجلس باید به موضوع ورود کند و نظارت کند تا افراد از آن مناصب خارج شوند.

دیگران می خوانند:
هشدار اتحادیه‌های کارگری در آمریکا: اعتصاب سراسری در صورت نپذیرفتن شکست از سوی ترامپ

وی ادامه داد: متاسفانه در ایران رسم شده شرکت ها برای آنکه پاسخگو نباشند و تخلفات خود را ادامه دهند، معمولا از افرادی که دارای رانت پرقدرت هستند در هیئت مدیره ها و مشاوره ها استفاده کنند.