اسامی ۱۴۴ موسسه مجاز اعزام دانشجو اعلام شد/اسامی

اسامی ۱۴۴ موسسه مجاز اعزام دانشجو اعلام شد/اسامی

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم اسامی ۱۴۴ موسسه مجاز اعزام به دانشجو را اعلام کرد.

به گزارش دانشجو، دانشجویان متقاضی اعزام به خارج از کشور می‌توانند برای اعزام به خارج از کشور ازمجوز فعالیت این موسسات اطلاع یابند.