ادعای بی‌اساس شورای امنیت ملی کاخ سفید علیه ایران

ادعای بی‌اساس شورای امنیت ملی کاخ سفید علیه ایران

شورای امنیت ملی کاخ سفید در توییتر خود مدعی شد: جهان برای توقف بی‌توجهی بارز ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، متحد شود. تاکنون هیچ کشور دیگری تحت «پروتکل الحاقی» از پذیرش درخواست دسترسی خودداری نکرده است.

منبع: ایلنا