ادعای بی‌اساس دولت کانادا علیه ایران

ادعای بی‌اساس دولت کانادا علیه ایران

آژانس امنیت سایبری کانادا، ایران، چین و روسیه را تهدید سایبری برای مردم کانادا دانست.

به گزارش ایلنا، این آژانس مدعی شد: هکرهایی از چین، روسیه، ایران و کره شمالی اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیتی علیه مردم کانادا هستند.