جدیدترین نظر سنجی از انتخابات آمریکا: سقوط آرام آرام آرای بایدن

ادامه سقوط آرام آرای بایدن ترامپ-بایدن, انتخابات 2020 آمريكا, انتخابات امریکا

افزایش آرای ترامپ در حالی شیب صعودی پیدا کرده که بایدن 50.6 درصد از آرا را در اختیار دارد و ترامپ 43.5 درصد را در اختیار خود دارد.

کمتر از 6 روز دیگر انتخابات اصلی برگزار می‌شود و مردم علاوه بر انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و سنا را نیز انتخاب خواهند کرد.

انتخابات 2020 امریکا ترامپ-بایدن, انتخابات 2020 آمريكا, انتخابات امریکا

 

انتخابات 2020 آمریکا 2 ترامپ-بایدن, انتخابات 2020 آمريكا, انتخابات امریکا