احضار سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه / رئیس نمایندگی فرانسه هم احضار می‌شود

سفیر آلمان در تهران در پی بیانیه‌های مداخله جویانه اتحادیه اروپا و فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد و رئیس نمایندگی فرانسه در تهران هم قرار است به وزارت خارجه احضار شود.

سفیر آلمان در تهران به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در پی بیانیه مداخله جویانه درباره روح الله زم روز گذشته اتحادیه اروپا به وزارت امور خارجه ایران احضار شد.

رئیس دفتر نمایندگی فرانسه در تهران نیز در پی بیانیه روز گذشته این کشور قرار است امروز به وزارت خارجه احضار شود.

به گزارش فارس، «روح‌الله زم» مؤسس و گرداننده رسانه معاند آمدنیوز، سحرگاه روز شنبه ۲۲ آذر ماه به دار مجازات آویخته شد.