احتمال افزایش قیمت لبنیات

احتمال افزایش قیمت لبنیات

انجمن صنایع لبنی ایران دوباره خواهان اصلاح قیمت برخی از اقلام لبنی است.

تیرماه امسال ستاد تنظیم بازار به تولیدکنندگان این اجازه را داد که قیمت محصولات لبنی بین ۲۲ تا ۲۸ درصد گران‌‌تر شود. البته این افزایش قیمت هنوز تولیدکنندگان را راضی نکرده و انجمن صنایع لبنی ایران دوباره خواهان اصلاح قیمت برخی از اقلام لبنی است. قیمت انواع لبنیات فعلا به شرح جدول زیر است:

احتمال افزایش قیمت لبنیات

منبع: دنیای اقتصاد