آیت الله رئیسی صدها نفر را بازداشت کرد

آیت الله رئیسی صدها نفر را بازداشت کرد

با دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل قوه قضاییه، آیت الله رئیسی به پاکسازی گسترده در قوه قضائیه و نهادهای مرتبط ادامه می دهد.

از زمان حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه شاهد بازداشت های گسترده ای از متخلفین شاغل در قوه و یا مرتبطین مانند وکلا و سردفتران بوده ایم و در تازه ترین مورد، سخنگوی قوه قضاییه گفت: همکاران ما در واحدهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ۲۳۷ نفر از کارچاق‌کن‌ها و دلالان را شناسایی کردند. همچنین دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.

به گزارش تحریریه، کارشناسان حقوقی معتقدند که این حجم از بازداشت در دستگاه قضائی کشور بی سابقه بوده و برای سامان دادن به وضعیت دستگاه قضائی کشور ضروری است.