آمریکا به جای متهم‌سازی ایران به مطالبات بین‌المللی پاسخ دهد

آمریکا به جای متهم‌سازی ایران به مطالبات بین‌المللی پاسخ دهد

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر در واکنش به اظهارات سران آمریکا علیه ایران، تاکید کرد: فرافکنی شیوه مرسوم آمریکا برای فرار از پاسخگویی است.

به گزارش مهر،وی افزود: مقامات آمریکا به جای متهم سازی دروغین چین و ایران، به مطالبات بین‌المللی در خصوص نقش این کشور در تولید و انتشار کرونا و استمرار جنایت علیه مردم ایران با تداوم تحریم‌های اقتصادی پاسخ دهند.