آمریکا با آزمایش سامانه موشکی مرتکب یک اقدام غیرقانونی شد

«حسن الکعبی» نایب رئیس پارلمان عراق به اقدام اخیر آمریکا در آزمایش سامانه موشکی در این کشور واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، حسن الکعبی در این خصوص تأکید کرد: آمریکا با آزمایش سامانه موشکی مرتکب یک اقدام غیرقانونی شد.

نایب رئیس پارلمان عراق یادآور شد: اقدام سفارت آمریکا در پرتاب موشک به قلب بغداد یک اقدام غیرقابل پذیرش است و چالش جدیدی در عراق محسوب می شود.

الکعبی اعلام کرد: دولت مصطفی الکاظمی باید برای جلوگیری از انجام اقدامات تحریک آمیز و غیرقانونی طرف های خارجی در عراق گام های جدی بردارد.

به گزارش مهر ، روز گذشته منابع عراقی اعلام کردند که صدای انفجارهای به وقوع پیوسته در بغداد ناشی از آزمایش سامانه موشکی پاتریوت بوده که در سفارت آمریکا در منطقه سبز مستقر است.