آمار کرونا در جهان تا ۲۹ مرداد /اینفوگرافیک

آمار کرونا در جهان تا ۲۹ مرداد

آمار ۱۵ کشور اول جهان از نظر تعداد مبتلایان و تازه‌ترین آمار کلی جهان در مورد ویروس کرونا را در این اینفوگرافیک مشاهده ‌کنید.

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا صبح جمعه (۲۹ مرداد) به بیش از ۲۱۰ میلیون و ۸۶۷ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این ویروس نیز از ۴ میلیون و ۴۱۷ هزار نفر فراتر رفت.

در حال حاضر آمریکا با بیش از ۳۸ میلیون و ۲۳۱ هزار مبتلا از نظر تعداد مبتلایان به این ویروس در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، برزیل و روسیه در رده‌های دوم تا چهارم هستند.

ایران نیز از نظر تعداد مبتلایان کوویدـ۱۹ هم‌اکنون در رده یازدهم قرار دارد.

آمار کرونا در جهان تا ۲۹ مرداد /اینفوگرافیک