آشنا: دشمن با موشک های نقطه‌زن رسانه‌ای ما را هدف گرفته است

آشنا دشمن با موشک های نقطه‌زن رسانه‌ای ما را هدف گرفته است حسام الدین آشنا, موشک های نقطه‌زن

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری گفت:دشمن اکنون ما را با موشک های نقطه‌زن رسانه‌ای هدف قرار داده است.

حسام الدین آشنا روز جمعه در حساب توییتری خود نوشت : به همان میزان که برد موشکهای ما بازدارندگی ایجاد می کند و امنیت می آفریند باید برد مواضع و رسانه‌های ما و دقت نقطه زنی آنها نیز به همسان با قدرت دفاعی کشور به مصون سازی ما بیانجامد.

به گزارش ایرنا،‌وی تصریح کرد: دشمن اکنون ما را با موشک های نقطه‌زن رسانه‌ای هدف قرار داده است.