آشنایی با سامانه ایرانی پدافند هوایی مرصاد/ اینفوگرافیک

آشنایی با سامانه ایرانی پدافند هوایی مرصاد سامانه موشکی مرصاد, پدافند هوایی ایران

سامانه موشکی مرصاد سامانهٔ موشکی پدافندی زمین به هوای ارتفاع متوسط است که متعلق به قرارگاه پدافند هوایی ایران می‌باشد.

5479359 سامانه موشکی مرصاد, پدافند هوایی ایران

منبع: خبرگزاری دانشجو