نظر آذری جهرمی درباره کاندیداتوری اش برای ریاست جمهوری /فیلم

آذری جهرمی قصدش برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را تکذیب کرد.