آخرین وضعیت کشتى کره‌ای توقیف شده / فیلم

آخرین وضعیت کشتى کره‌ای توقیف شده / فیلم

سخنگوی وزارت خارجه: با دادستانى در حال رايزنى هستيم تا درباره موضوع خدمه و كاپيتان كشتى نتايج بهترى داشته باشيم.