آخرین نتایج بررسی انفجار نطنز در کمیته امنیت مجلس

آخرین نتایج بررسی انفجار نطنز در کمیته امنیت مجلس

ابراهیم عزیزی با اشاره به برنامه‌های کمیته امنیت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وظایف مشخصی دارد و کمیته امنیت هم که ذیل این کمیسیون فعالیت می‌کند، در راستای وظایفی که تعریف شده است، عمل خواهد کرد.

وی بیان کرد: کمیته امنیت کمیسیون سیاست خارجی مجلس، تاکنون جلسات متعدد و بسیار خوبی را برای پیگیری حادثه نطنز برگزار کرده است و جلسات جدی تری هم به زودی در این راستا برگزار خواهیم کرد.

رئیس کمیته امنیت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که ابعاد حادثه نطنز را با سایر دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا علل و عوامل این حادثه به صورت دقیق مشخص شود.

به گزارش مهر، عزیزی بیان کرد: راه‌های پیشگیری از حوادث احتمالی دیگر هم در دستور کار کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است و در این راستا برنامه‌های اساسی داریم.