آتش سوزی در جنگل‌های کرخه و سایت گوزن زرد ایرانی

آتش سوزی در جنگل‌های کرخه و سایت گوزن زرد ایرانی

بخشی از جنگل‌های حفاظت شده کرخه و سایت گوزن زرد ایرانی، بامداد یکشنبه ۱۴ شهریور ماه طعمه حریق شد. این آتش‌سوزی در چند قدمی محل نگهداری گوزن زرد ایرانی اتفاق افتاده که توسط محیط‌ بانان و آتش‌نشانان مهار شده و آنانو مانع از پیشروی آتش به سمت محل زندگی گوزن زرد ایرانی شده‌اند. در سال جاری بیش از ۳۰ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌های حفاظت شده کرخه زخ داده است.