آتش‌سوزی بیمارستان امام حسین(ع) – عراق

آتش‌سوزی بیمارستان امام حسین(ع) - عراق

نیمه شب گذشته بیمارستان امام حسین (ع) واقع در شهر «ناصریه» استان ذی‌قار عراق در بخش بیماران کرونایی، دچار آتش ‎سوزی گسترده شده است.