جدیدترین اخبار
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۵۳ اقتصادی کد خبر :9380

کدام کشورها مغز پسته ایرانی می خورند؟ +جدول

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال ۹۵ قریب به ۷ هزار و ۲۹۰ تن مغز پسته ، از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۰۱۸۹۸۳۸۷ و ارزش ریالی آن ۳۲۹۰۰۲۰۳۶۶۹۹۱  بوده است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۸

کویت

۳۶۷۰۰

۱۵۱۵۹۲۳۹۸۱۰

۴۷۷۱۰۰

۸

کویت

۱۲۷۰۰

۶۶۳۵۶۱۰۳۰۰

۲۰۹۵۵۰

۸

لبنان

۱۸۰۰۰

۷۴۵۵۹۴۲۰۰۰

۲۳۴۰۰۰

۸

لبنان

۳۱۰۰۰

۱۲۷۸۱۸۸۶۰۰۰

۴۰۳۰۰۰

۸

لبنان

۹۱۰۰

۳۷۸۹۹۷۷۱۰۰

۱۱۸۳۰۰

۸

مالزی

۱۱۴۰

۴۶۹۲۹۰۱۲۰

۱۴۸۲۰

۸

مالزی

۱۲۵۰

۵۱۶۷۰۱۲۵۰

۱۶۲۵۰

۸

نیوزیلند

۳۰

۱۵۶۷۴۶۷۰

۴۹۵

۸

هنگ کنگ

۱۲۵۰۰

۵۱۵۹۷۰۰۰۰۰

۱۶۲۵۰۰

۸

هند

۳۰۰۰۰

۱۲۳۹۳۸۱۰۰۰۰

۳۹۰۰۰۰

۸

هند

۹۵۱۸۴

۳۹۳۳۹۲۷۲۱۲۸

۱۲۳۷۳۹۲

۸

هند

۱۶۰۰۸

۶۶۲۱۳۷۲۸۸۸

۲۰۸۱۰۴

۸

هند

۱۵۰۶۰۴

۶۲۱۲۸۲۸۰۰۳۲

۱۹۵۷۸۵۲

۸

یونان

۲۱۸۷۵

۱۲۳۶۳۴۳۵۰۰۰

۳۸۹۳۷۵

۹

پاکستان

۴۰۵۰۰

۱۶۹۰۹۶۲۰۰۰۰

۵۲۶۵۰۰

۹

چین

۲۰۰۰

۱۷۹۴۰۷۲۰۰۰

۵۶۰۰۰

۹

آلمان

۲۲۰۰۰

۱۱۶۷۰۸۱۳۰۰۰

۳۶۳۰۰۰

۹

آلمان

۹۷۳۷۵

۴۶۰۲۳۱۶۵۶۷۵

۱۴۳۳۲۷۵

۹

آلمان

۵۰۰۴

۲۰۸۷۵۸۳۷۳۲

۶۵۰۵۲

۹

اردن

۲۴۰۰۰

۱۰۰۳۱۱۱۲۰۰۰

۳۱۲۰۰۰

۹

اردن

۲۷۴۵۰

۱۱۴۷۳۰۸۴۳۵۰

۳۵۶۸۵۰

۹

استرالیا

۵۰۰۰

۲۰۸۵۹۱۵۰۰۰

۶۵۰۰۰

۹

اسلواکی

۲۰۰۰۰

۹۰۹۸۵۰۸۰۰۰

۲۸۴۰۰۰

۹

امارات متحده عربی

۱۸۵۲۷

۷۷۶۱۶۶۴۳۲۶

۲۴۰۸۵۱

۹

امارات متحده عربی

۲۱۸۱۰

۹۱۲۱۶۲۳۰۳۰

۲۸۳۵۳۰

۹

امارات متحده عربی

۵۵۳۲۰

۲۳۰۹۶۸۹۳۵۶۰

۷۱۹۱۶۰

۹

امارات متحده عربی

۱۹۶۱۹۶

۸۱۸۷۱۱۴۲۳۴۰

۲۵۵۰۵۴۸

۹

امارات متحده عربی

۴۸۵۰۴

۲۰۲۲۰۸۴۸۲۳۲

۶۳۰۵۵۲

۹

امارات متحده عربی

۳۰۹۰۰

۱۲۸۸۸۸۲۵۳۰۰

۴۰۱۷۰۰

۹

انگلستان

۷۰۰

۲۹۲۵۷۴۱۰۰

۹۱۰۰

۹

ایتالیا

۵۰۰۰

۲۰۸۵۹۱۵۰۰۰

۶۵۰۰۰

۹

ایتالیا

۲۰۰۴۰

۸۳۷۵۹۷۸۵۲۰

۲۶۰۵۲۰

۹

ایتالیا

۳۲۰۰۰

۱۳۳۳۵۸۱۶۰۰۰

۴۱۶۰۰۰

۹

ایتالیا

۲۴۰۰۰

۱۰۰۵۴۵۱۲۰۰۰

۳۱۲۰۰۰

۹

برزیل

۴۰۰۰

۱۶۶۷۶۴۰۰۰۰

۵۲۰۰۰

۹

بلژیک

۲۲۴۰۰

۹۳۴۴۸۹۹۲۰۰

۲۹۱۲۰۰

۹

ترکیه

۱۲۰۰۰

۵۰۰۲۹۲۰۰۰۰

۱۵۶۰۰۰

۹

ترکیه

۷۱۰۰۰

۲۹۶۳۱۷۷۱۰۰۰

۹۲۳۰۰۰

۹

ترکیه

۳۰۰۰۰

۱۲۵۳۸۸۹۰۰۰۰

۳۹۰۰۰۰

۹

جمهوری عربی سوریه

۱۰۸۰۰

۴۵۰۵۵۷۶۴۰۰

۱۴۰۴۰۰

۹

سنگاپور

۲۸۰۰

۱۱۶۶۱۴۶۸۰۰

۳۶۴۰۰

۹

سنگاپور

۵۰۰۰

۲۰۸۹۲۳۰۰۰۰

۶۵۰۰۰

۹

سوئیس

۱۲۲۵

۶۶۶۸۰۴۷۰۵

۲۰۷۵۵

۹

عراق

۴۰۰۰۰

۱۶۷۰۰۱۹۰۰۰۰

۵۲۰۰۰۰

۹

عراق

۴۸۰۰

۲۵۴۶۳۵۹۲۰۰

۷۹۲۰۰

۹

عراق

۱۸۵۰۰

۷۷۰۴۸۹۸۵۰۰

۲۴۰۵۰۰

۹

عراق

۳۷۷۰

۱۵۷۹۳۹۶۲۶۰

۴۹۰۱۰

۹

فرانسه

۲۰۰۰۰

۱۰۶۵۴۲۱۲۰۰۰

۳۳۲۰۰۰

۹

قبرس

۷۰۰۰

۲۹۱۸۳۷۰۰۰۰

۹۱۰۰۰

۹

قزاقستان

۳۰۰۰

۱۲۵۱۵۴۹۰۰۰

۳۹۰۰۰

۹

قطر

۵۱۰

۲۱۲۷۶۳۳۳۰

۶۶۳۰

۹

قطر

۴۷۶۰

۲۵۲۳۹۲۵۸۰۰

۷۸۵۴۰

۹

کانادا

۱۲۰۱۰

۵۰۱۹۷۳۵۶۳۰

۱۵۶۱۳۰

۹

کانادا

۲۶۵۰۰

۱۱۰۵۵۳۴۹۵۰۰

۳۴۴۵۰۰

۹

کویت

۲۰۰۰

۸۳۴۳۶۶۰۰۰

۲۶۰۰۰

۹

کویت

۱۸۱۱۷

۵۳۷۱۴۶۱۹۰۶

۱۶۶۶۸۱

۹

کویت

۷۰۹۰۰

۲۹۶۰۷۶۴۱۷۰۰

۹۲۱۷۰۰

۹

کویت

۱۳۸۹۰

۵۷۹۰۸۷۹۹۰۰

۱۸۰۵۷۰

۹

لبنان

۲۰۰۰

۸۳۴۳۶۶۰۰۰

۲۶۰۰۰

۹

لبنان

۶۰۵۰۰

۲۵۲۳۴۷۳۵۵۰۰

۷۸۶۵۰۰

۹

لبنان

۲۵۰۰۰

۱۰۴۴۹۰۷۵۰۰۰

۳۲۵۰۰۰

۹

لبنان

۱۰۸۰۰

۴۵۰۲۶۲۸۰۰۰

۱۴۰۴۰۰

۹

مالزی

۶۱۰

۳۳۳۴۰۵۸۷۰

۱۰۳۷۰

۹

هنگ کنگ

۱۲۵۰۰

۵۲۲۴۵۳۷۵۰۰

۱۶۲۵۰۰

۹

هند

۵۷۳۰۰

۲۳۹۲۱۴۳۳۹۰۰

۷۴۴۹۰۰

۹

هند

۴۸۷۰۶

۲۰۸۴۲۱۴۸۹۶۴

۶۴۷۸۱۴

۹

هند

۵۰۰۰

۲۰۸۵۹۱۵۰۰۰

۶۵۰۰۰

۹

هند

۱۶۹۰۵۸

۷۰۵۹۳۲۴۵۰۳۴

۲۱۹۷۷۵۴

۱۰

پاکستان

۶۸۶۱

۲۸۷۴۳۳۳۶۱۸

۸۹۱۹۳

۱۰

پاکستان

۶۰۰۰

۳۱۹۹۶۸۰۰۰۰

۹۹۰۰۰

۱۰

پاکستان

۴۵۷۰۰

۱۹۲۲۴۶۴۷۶۵۰

۵۹۴۱۰۰

۱۰

چین

۱۰۰۰

۹۰۶۳۳۲۰۰۰

۲۸۰۰۰

۱۰

ژاپن

۷۳۳۰

۷۱۲۰۹۰۰۸۰۰

۲۲۰۲۴۰

۱۰

ژاپن

۵۰۴

۲۱۱۱۴۴۷۵۲

۶۵۵۲

۱۰

ژاپن

۱۵۸

۶۶۴۹۶۱۹۶

۲۰۵۴

۱۰

آلمان

۲۱۸۰۰

۹۱۷۳۳۷۴۶۰۰

۲۸۳۴۰۰

۱۰

آلمان

۲۲۰۰۰

۱۱۷۳۲۱۶۰۰۰۰

۳۶۳۰۰۰

۱۰

آلمان

۲۳۰۰۰

۱۱۴۸۳۴۲۵۲۸۰

۳۵۵۳۰۴

۱۰

آلمان

۲۲۸۴۸۸

۱۳۱۱۴۹۲۸۱۴۹۸

۴۰۵۳۸۲۸

۱۰

آلمان

۴۲۷۵۰

۲۱۱۱۳۴۳۶۶۰۰

۶۵۲۹۵۰

۱۰

اردن

۲۰۰۰

۸۴۰۳۲۰۰۰۰

۲۶۰۰۰

۱۰

اردن

۳۶۵۰۰

۱۵۳۱۵۲۸۷۰۰۰

۴۷۴۵۰۰

۱۰

اردن

۲۳۰۰۰

۹۶۶۳۶۸۰۰۰۰

۲۹۸۷۴۱

۱۰

اردن

۴۹۸۰۰

۲۰۹۲۹۱۲۷۷۰۰

۶۴۷۴۰۰

۱۰

اسپانیا

۱۲۰۰۰

۶۹۰۳۵۵۲۰۰۰

۲۱۳۶۰۰

۱۰

اسپانیا

۱۱۲۰۰

۴۷۱۳۶۵۴۴۰۰

۱۴۵۶۰۰

۱۰

استرالیا

۲۰۵۶۰

۸۶۵۱۷۱۹۴۴۰

۲۶۷۲۸۰

۱۰

افغانستان

۱۳۷۹۸

۷۹۰۵۴۰۸۷۳۶

۲۴۴۷۷۴

۱۰

امارات متحده عربی

۱۲۹۵۰

۵۴۴۹۹۲۸۹۰۰

۱۶۸۳۵۰

۱۰

امارات متحده عربی

۶۹۲۶۰

۲۹۱۳۲۵۴۰۵۸۰

۹۰۰۳۸۰

۱۰

امارات متحده عربی

۸۷۰۰

۴۶۴۷۲۸۷۷۰۰

۱۴۳۵۵۰

۱۰

امارات متحده عربی

۸۹۳۰۰

۳۸۰۲۷۷۹۲۰۰۰

۱۱۷۶۱۴۰

۱۰

امارات متحده عربی

۶۶۹۲۸

۲۸۱۲۶۸۱۳۹۳۶

۸۷۰۰۶۴

۱۰

اندونزی

۲۴۰۰

۱۰۱۰۰۶۸۸۰۰

۳۱۲۰۰

۱۰

اوکراین

۱۰۰۰

۴۱۸۹۳۸۰۰۰

۱۳۰۰۰

۱۰

ایتالیا

۱۲۰۰۰

۵۲۸۴۵۰۰۰۰۰

۱۶۳۳۶۴

۱۰

ایتالیا

۴۰۰۰

۱۶۸۰۶۴۰۰۰۰

۵۲۰۰۰

۱۰

بحرین

۲۰۰۰

۸۴۱۷۲۴۰۰۰

۲۶۰۰۰

۱۰

تایوان

۲۰۰۰

۱۱۵۲۵۱۴۴۰۰

۳۵۶۰۰

۱۰

ترکیه

۴۷۰۰۰

۲۱۳۰۰۳۲۹۵۰۰

۶۵۸۰۰۰

۱۰

ترکیه

۲۳۵۰۰

۹۸۷۳۷۶۰۰۰۰

۳۰۵۵۰۰

۱۰

تونس

۱۰۱۰۰

۴۲۳۱۲۷۳۸۰۰

۱۳۱۳۰۰

۱۰

تونس

۱۰۰۰۰

۴۲۰۸۶۲۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۱۰

جمهوری عربی سوریه

۳۷۵۵۰

۱۶۸۹۵۸۶۳۲۰۰

۵۲۲۱۵۰

۱۰

جمهوری کره

۹۸۰۰

۵۶۴۲۰۸۷۳۶۰

۱۷۴۴۴۰

۱۰

سنگاپور

۲۰۰

۱۸۰۹۹۲۰۰۰

۵۶۰۰

۱۰

سنگاپور

۸۱۵۰

۳۴۲۲۰۳۶۸۰۰

۱۰۵۹۵۰

۱۰

عراق

۲۴۰۰۰

۱۰۱۰۰۶۸۸۰۰۰

۳۱۲۰۰۰

۱۰

عراق

۸۷۳۷۰

۴۳۱۹۲۲۴۷۰۲۰

۱۳۳۵۳۵۵

۱۰

عراق

۵۶۵۰۰

۲۳۷۵۹۱۵۱۰۰۰

۷۳۴۵۰۰

۱۰

عراق

۲۹۰۰

۱۲۱۹۵۱۹۶۰۰

۳۷۷۰۰

۱۰

فرانسه

۱۵۰۰

۶۳۰۷۸۶۰۰۰

۱۹۵۰۰

۱۰

فرانسه

۲۰۸۲۵

۱۵۵۵۷۳۵۰۶۲۵

۴۸۰۶۲۵

۱۰

قزاقستان

۳۵۰۰

۱۴۷۳۰۱۷۰۰۰

۴۵۵۰۰

۱۰

قطر

۳۵۰۰

۱۴۷۱۸۳۴۰۰۰

۴۵۵۰۰

۱۰

قطر

۱۰۰۰

۴۱۸۹۳۸۰۰۰

۱۳۰۰۰

۱۰

قطر

۱۵۰۰

۶۳۱۱۹۵۵۰۰

۱۹۵۰۰

۱۰

کانادا

۱۱۵۰

۴۸۳۱۸۴۰۰۰

۱۴۹۵۰

۱۰

کانادا

۱۰۰۰

۴۲۰۸۶۲۰۰۰

۱۳۰۰۰

۱۰

کانادا

۲۵۰۰

۱۰۵۱۳۱۰۰۰۰

۳۲۵۰۰

۱۰

کویت

۲۷۶۰

۸۲۱۳۸۰۴۱۶

۲۵۳۹۲

۱۰

کویت

۸۹۸۱۰

۳۷۷۵۲۷۸۶۵۰۰

۱۱۶۷۵۳۰

۱۰

کویت

۹۳۶۰

۳۹۳۲۶۹۷۶۰۰

۱۲۱۶۸۰

۱۰

لبنان

۲۴۰۰۰

۷۳۱۰۶۴۸۰۰۰

۲۲۶۰۰۰

۱۰

لبنان

۵۰۶۰۰

۲۱۵۳۲۷۱۵۰۰۰

۶۶۷۰۰۰

۱۰

هنگ کنگ

۲۰۰۰

۱۵۵۲۴۴۰۰۰۰

۴۸۰۰۰

۱۰

هند

۱۹۷۰۰۰

۸۲۷۹۰۸۷۱۸۰۰

۲۵۶۱۰۰۰

۱۰

هند

۷۲۵۲۸

۳۰۴۹۷۷۰۶۲۰۰

۹۴۲۸۶۴

۱۰

هند

۳۱۵۰۰

۱۳۲۳۸۳۵۵۰۰۰

۴۰۹۵۰۰

۱۰

هند

۲۳۳۵۲۰

۹۸۱۸۶۰۷۸۷۹۶

۳۰۳۵۷۶۰

۱۱

پاکستان

۷۶۷۵۰

۳۲۲۹۹۰۷۵۲۵۰

۹۹۷۷۵۰

۱۱

پاکستان

۴۱۰۰

۱۹۹۰۲۶۳۰۰۰

۶۱۵۰۰

۱۱

چین

۴۷۹۰

۳۹۷۱۹۰۷۰۴۰

۱۲۲۶۲۰

۱۱

ژاپن

۳۴۲۰

۳۱۰۱۷۰۵۰۴۰

۹۵۷۶۰

۱۱

ژاپن

۱۳۷۹۰

۶۱۹۰۲۶۲۲۸۰

۱۹۱۲۷۰

۱۱

آلمان

۱۲۰۰۰

۵۰۴۸۴۷۲۰۰۰

۱۵۶۰۰۰

۱۱

آلمان

۵۳۰۰۰

۲۵۷۲۸۷۹۲۰۰۰

۷۹۵۰۰۰

۱۱

آلمان

۲۱۸۷۵

۱۲۶۰۰۹۵۳۷۵۰

۳۸۹۳۷۵

۱۱

اردن

۵۰۰۰۰

۲۴۲۷۱۵۰۰۰۰۰

۷۵۰۰۰۰

۱۱

اردن

۳۹۳۰۰

۱۶۵۳۹۶۴۲۶۰۰

۵۱۰۹۰۰

۱۱

اسپانیا

۵۰۰۰

۲۱۰۳۶۶۰۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۱

استرالیا

۴۷۰۰

۱۹۷۷۵۰۱۵۰۰

۶۱۱۰۰

۱۱

امارات متحده عربی

۱۶۲۰

۸۶۵۴۹۰۶۷۰

۲۶۷۳۰

۱۱

امارات متحده عربی

۳۵۳۳۰

۱۴۸۶۴۱۲۷۹۸۰

۴۵۹۲۹۰

۱۱

امارات متحده عربی

۵۱۰۰۰

۲۴۷۵۷۹۸۷۵۰۰

۷۶۵۰۰۰

۱۱

امارات متحده عربی

۸۳۶۰۰

۳۵۱۷۵۳۲۷۲۰۰

۱۰۸۶۸۰۰

۱۱

امارات متحده عربی

۵۵۰۰

۲۴۴۴۱۹۴۵۰۰

۷۵۵۰۰

۱۱

ایالات متحده آمریکا

۱۸۰۰۰

۸۷۳۸۲۸۰۰۰۰

۲۷۰۰۰۰

۱۱

ایتالیا

۱۷۰۰۰

۷۴۷۵۷۷۲۰۰۰

۲۳۱۰۰۰

۱۱

ایتالیا

۱۹۰۰۰

۷۹۹۳۴۱۴۰۰۰

۲۴۷۰۰۰

۱۱

ایتالیا

۱۲۰۰۰

۵۸۲۵۷۰۰۰۰۰

۱۸۰۰۰۰

۱۱

بحرین

۱۲۰۰۰

۵۰۴۸۷۸۴۰۰۰

۱۵۶۰۰۰

۱۱

بلژیک

۲۰۰۰۰

۸۴۱۴۹۰۰۰۰۰

۲۶۰۰۰۰

۱۱

تایلند

۵۰۰

۲۴۲۸۴۲۵۰۰

۷۵۰۰

۱۱

تایوان

۱۰۰۰

۹۰۶۲۲۰۰۰۰

۲۸۰۰۰

۱۱

تایوان

۳۰۰۰

۱۲۶۲۷۸۱۰۰۰

۳۹۰۰۰

۱۱

ترکیه

۲۲۰۰۰

۹۲۵۶۳۹۰۰۰۰

۲۸۶۰۰۰

۱۱

ترکیه

۴۷۰۰۰

۲۲۸۲۱۲۰۲۵۰۰

۷۰۵۰۰۰

۱۱

جماهیرعربی لیبی

۱۰۰۰۰

۴۸۵۴۶۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۱

جمهوری عربی سوریه

۳۶۶۰۰

۱۷۷۶۸۳۸۵۰۰۰

۵۴۹۰۰۰

۱۱

جمهوری مولداوی

۳۰۰

۱۷۲۸۲۳۷۶۰

۵۳۴۰

۱۱

سنگاپور

۳۰۰۰

۱۵۷۲۹۳۹۰۰۰

۴۸۶۰۰

۱۱

سنگاپور

۲۰۰۰

۸۴۱۸۵۴۰۰۰

۲۶۰۰۰

۱۱

عراق

۴۰۹۳۰

۲۱۸۴۰۰۱۱۸۷۵

۶۷۴۸۴۵

۱۱

عراق

۲۳۰۰۰

۹۶۷۶۸۳۶۰۰۰

۲۹۹۰۰۰

۱۱

عراق

۱۰۰۰۰

۴۲۰۷۰۶۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۱۱

فدراسیون روسیه

۱۰۰۰

۵۳۳۹۷۳۰۰۰

۱۶۵۰۰

۱۱

فرانسه

۳۵۳

۲۰۸۴۳۴۰۰۰

۶۴۴۱

۱۱

قطر

۳۲۸۰

۱۳۸۰۰۱۴۰۹۰

۴۲۶۴۰

۱۱

قطر

۵۰۰۰

۲۶۷۰۱۱۲۵۰۰

۸۲۵۰۰

۱۱

کانادا

۶۹۲۰

۳۳۵۹۱۷۵۶۰۰

۱۰۳۸۰۰

۱۱

کانادا

۲۵۴۴۰

۱۲۳۵۱۲۳۶۴۰۰

۳۸۱۶۰۰

۱۱

کانادا

۲۵۵۰۰

۱۰۷۲۹۸۷۵۰۰۰

۳۳۱۵۰۰

۱۱

کویت

۱۵۵۰

۷۵۲۴۸۶۲۵۰

۲۳۲۵۰

۱۱

کویت

۴۲۶۳۰

۱۷۹۳۵۴۶۱۹۶۰

۵۵۴۱۹۰

۱۱

لبنان

۸۱۰۰۰

۳۹۳۲۱۵۵۵۰۰۰

۱۲۱۵۰۰۰

۱۱

لبنان

۳۲۰۰۰

۱۳۴۶۳۳۷۲۰۰۰

۴۱۶۰۰۰

۱۱

لبنان

۲۸۸۹۰

۱۲۱۵۹۵۱۵۹۴۰

۳۷۵۵۷۰

۱۱

مصر

۹۹۰

۴۸۰۶۰۵۴۰۰

۱۴۸۵۰

۱۱

هند

۱۳۰۴۰۰

۵۴۸۶۷۴۸۱۵۰۰

۱۶۹۵۲۰۰

۱۱

هند

۱۱۵۹۲۴

۴۹۴۸۸۳۷۳۹۳۲

۱۵۲۹۰۱۲

۱۱

هند

۱۱۵۱۲

۵۵۸۹۲۳۹۸۲۰

۱۷۲۶۸۰

۱۱

هند

۵۰۰

۲۱۰۳۷۲۵۰۰

۶۵۰۰

۱۱

هند

۲۱۷۵۱۲

۹۱۵۲۱۶۶۴۹۸۸

۲۸۲۷۶۵۶

۱۲

چین

۲۰۰

۱۸۱۵۲۹۶۰۰

۵۶۰۰

۱۲

اردن

۱۱۷۵۰

۵۷۱۳۳۲۰۰۰۰

۱۷۶۲۵۰

۱۲

استرالیا

۷۰۰۰

۲۹۵۰۳۷۶۰۰۰

۹۱۰۱۶

۱۲

افغانستان

۹۹۸

۵۷۵۸۳۷۸۲۴

۱۷۷۶۴

۱۲

امارات متحده عربی

۲۵۰۰۰

۱۰۵۳۷۸۰۰۰۰۰

۳۲۵۰۰۰

۱۲

تایوان

۱۰۰۰

۵۷۷۶۵۳۱۲۰

۱۷۸۲۰

۱۲

ترکیه

۱۴۵۰۰

۷۰۵۰۴۸۰۰۰۰

۲۱۷۵۰۰

۱۲

عراق

۲۰۸۰۰

۱۰۱۱۳۷۹۲۰۰۰

۳۱۲۰۰۰

۱۲

قزاقستان

۵۰۰۰

۲۱۰۷۰۴۰۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۲

لبنان

۵۶۱۹۰

۲۷۳۲۱۸۲۵۶۰۰

۸۴۲۸۵۰

۱۲

لبنان

۲۱۵۰۰

۹۰۶۰۲۷۲۰۰۰

۲۷۹۵۰۰

۱۲

پاکستان

۷۶۰۰

۴۰۶۳۲۱۰۸۰۰

۱۲۵۴۰۰

۱۲

ژاپن

۴۰۵۱

۱۹۴۱۴۴۴۴۰۴

۵۹۹۲۱

۱۲

ژاپن

۱۳۰۰۰

۶۳۱۹۳۶۵۰۰۰

۱۹۵۰۰۰

۱۲

آفریقای جنوبی

۲۰۰۰

۸۴۲۵۸۲۰۰۰

۲۶۰۰۰

۱۲

آلمان

۲۱۸۰۰

۹۱۷۹۸۹۲۸۰۰

۲۸۳۴۰۰

۱۲

آلمان

۲۲۰۰۰

۱۱۷۵۸۲۹۶۰۰۰

۳۶۳۰۰۰

۱۲

آلمان

۲۳۰۰۰

۱۱۴۸۱۷۴۷۲۰۰

۳۵۴۲۰۰

۱۲

آلمان

۱۷۱۲۵۰

۱۰۳۴۸۵۷۵۳۰۰۰

۳۱۹۳۷۵۰

۱۲

آلمان

۴۳۷۵۰

۳۰۳۴۰۱۳۵۰۰۰

۹۳۶۲۵۰

۱۲

اردن

۴۰۰۰۰

۱۶۸۵۶۳۲۰۰۰۰

۵۲۰۰۰۰

۱۲

اردن

۲۴۱۵۰

۱۱۷۳۷۶۲۴۵۰۰

۳۶۲۲۵۰

۱۲

اردن

۲۰۰۰۰

۸۴۲۵۸۲۰۰۰۰

۲۶۰۰۰۰

۱۲

اردن

۱۵۰۰۰

۶۳۱۹۳۶۵۰۰۰

۱۹۵۰۰۰

۱۲

استرالیا

۲۰۹۲۰

۸۸۱۳۰۱۷۷۲۰

۲۷۱۹۶۰

۱۲

استرالیا

۴۰۰۰

۱۹۴۴۴۲۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۱۲

اسلواکی

۸۳۵۰

۴۰۵۸۹۷۶۷۵۰

۱۲۵۲۵۰

۱۲

افغانستان

۱۳۳۹۰

۵۵۱۱۸۳۰۸۷۴

۱۷۰۰۸۲

۱۲

امارات متحده عربی

۱۶۳۷۰

۶۸۹۴۸۹۷۶۲۰

۲۱۲۸۱۰

۱۲

امارات متحده عربی

۲۴۰۲۰

۱۰۱۱۷۲۲۱۹۲۰

۳۱۲۲۶۰

۱۲

امارات متحده عربی

۲۰۴۷۷۰

۹۹۵۴۳۹۰۲۷۰۰

۳۰۷۱۵۵۰

۱۲

امارات متحده عربی

۷۴۶۷۰

۳۳۰۵۷۵۶۴۱۰۰

۱۰۲۰۱۵۰

۱۲

امارات متحده عربی

۴۳۰۰

۲۰۹۰۲۵۱۵۰۰

۶۴۵۰۰

۱۲

ایتالیا

۱۰۰۰۰

۴۲۱۲۹۱۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۱۲

ایتالیا

۲۴۰۰۰

۱۱۶۶۸۱۴۰۰۰۰

۳۶۰۰۰۰

۱۲

ایتالیا

۲۴۰۰۰

۱۰۱۰۹۴۲۴۰۰۰

۳۱۲۰۰۰

۱۲

تایلند

۶۰۰۰

۲۵۲۷۳۵۶۰۰۰

۷۸۰۰۰

۱۲

ترکیه

۱۰۰۰۰

۴۲۱۰۹۶۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۱۲

ترکیه

۵۱۸۷

۳۰۲۴۳۱۱۴۷۲

۹۳۳۶۶

۱۲

ترکیه

۸۰۰۰

۳۳۶۹۸۰۸۰۰۰

۱۰۴۰۰۰

۱۲

ترکیه

۲۳۵۰۰

۱۱۴۲۳۴۶۷۵۰۰

۳۵۲۵۰۰

۱۲

ترکیه

۱۹۰۳۴

۲۴۶۴۰۶۵۵۰۴

۷۶۱۳۶

۱۲

ترکیه

۱۴۰۰۰

۵۸۹۵۳۴۴۰۰۰

۱۸۲۰۰۰

۱۲

جمهوری عربی سوریه

۲۲۰۰۰

۹۲۶۸۴۰۲۰۰۰

۲۸۶۰۰۰

۱۲

جمهوری عربی سوریه

۸۰۰۳۰

۳۸۹۰۹۱۶۷۲۰۰

۱۲۰۰۴۵۰

۱۲

جمهوری کره

۹۷

۵۳۶۸۲۳۳۸

۱۶۵۷

۱۲

سنگاپور

۲۰۰۰

۹۷۲۴۸۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۱۲

سوئیس

۴۶۶۰

۲۲۶۵۸۷۸۴۰۰

۶۹۹۰۰

۱۲

عراق

۲۷۴۶۰

۱۴۶۸۷۳۶۵۴۴۰

۴۵۳۰۹۰

۱۲

عراق

۴۶۰۰۰

۲۲۳۶۷۰۴۰۰۰۰

۶۹۰۰۰۰

۱۲

عراق

۴۲۵۰

۲۰۶۴۹۹۰۰۰۰

۶۳۷۵۰

۱۲

فرانسه

۴۰۰۰

۱۹۴۴۹۶۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۱۲

قزاقستان

۱۰۰۰

۴۲۱۴۰۸۰۰۰

۱۳۰۰۰

۱۲

قطر

۱۳۵۰

۵۶۸۹۰۰۸۰۰

۱۷۵۵۰

۱۲

قطر

۱۴۰۰۰

۶۸۰۷۰۹۰۰۰۰

۲۱۰۰۰۰

۱۲

کانادا

۲۹۰۰

۱۲۲۱۷۴۳۹۰۰

۳۷۷۰۰

۱۲

کانادا

۲۴۳۰

۵۶۵۰۹۳۹۷۱

۱۷۴۳۳

۱۲

کانادا

۵۰۰

۴۰۴۹۰۰۰۰۰

۱۲۵۰۰

۱۲

کانادا

۲۲۵۰۰

۹۴۷۷۵۸۵۰۰۰

۲۹۲۵۰۰

۱۲

کویت

۱۳۸۰۰

۷۴۵۵۶۸۰۰۰۰

۲۳۰۰۰۰

۱۲

کویت

۳۳۴۶۰

۱۴۰۹۳۴۸۷۴۶۰

۴۳۴۹۸۰

۱۲

کویت

۵۰۶

۲۴۵۸۵۵۲۸۰

۷۵۹۰

۱۲

لبنان

۱۱۵۰۰۰

۵۵۹۰۱۳۸۵۰۰۰

۱۷۲۵۰۰۰

۱۲

لبنان

۴۰۰

۱۵۸۵۱۰۵۸۴

۴۸۹۲

۱۲

لبنان

۳۹۰۰

۱۸۹۶۳۳۶۰۰۰

۵۸۵۰۰

۱۲

هنگ کنگ

۱۰۰۰

۹۰۷۶۴۸۰۰۰

۲۸۰۰۰

۱۲

هنگ کنگ

۲۰۰۰

۱۱۵۳۱۵۵۲۰۰

۳۵۶۰۰

۱۲

هند

۱۰۱۹۴۸

۴۲۹۴۲۷۲۶۰۰۸

۱۳۲۵۳۲۴

۱۲

هند

۷۷۶۴۰

۳۳۸۰۷۴۴۴۹۴۰

۱۰۴۳۳۲۰

۱۲

هند

۳۲۹۹۶

۱۶۰۳۶۴۱۶۴۸۰

۴۹۴۹۴۰

۱۲

هند

۲۵۲۶۸۲

۱۱۱۴۱۹۳۱۵۲۹۲

۳۴۳۸۶۱۷

وبگردی

روی خط خبر

 • اجازه ندهیم هیچ اختلافی به درخت تنومند انقلاب آسیب وارد کند
 • نمایش ساز روی آنتن زنده تلویزیون
 • هشدار: مراقب کلاهبرداری مجازی در نوروز باشید
 • آغاز سال ۹۷ خورشیدی مبارک
 • جوانان چینی رکورددار بی‌خوابی در جهان
 • سرگردانی مسافران نجف در فرودگاه امام (ره)
 • کمتر از ۳ ساعت تا تحویل سال و ترافیک نیمه‌سنگین جاده‌های منتهی به شمال
 • اپلیکیشن راهنمای موزه ملی ایران راه‌اندازی شد
 • تیراندازی در مدرسه‌ای در «مریلند» چند زخمی به همراه داشت
 • بوسنی عضو اتحادیه اروپا می شود
 • آمادگی تمامی استانها برای میزبانی مسافران نوروزی
 • تنهایی بازیگر پیشکسوت در لحظه تحویل سال
 • صدور مجوز، بستگی به نام خواننده دارد؟!
 • هاآرتص: بن سلمان در آمریکا به دنبال بمب اتمی است
 • رسانه های خارجی نگاه مردم جهان را نسبت به چین و ایران تحریف کرده اند
 • احیای سوآپ نفت خام کشورهای دریای خزر در سال ۹۶ پس از وقفه ۷ ساله
 • اولین قطار از کرمانشاه عازم مشهد شد
 • نخست وزیر صربستان به استعفا تهدید کرد
 • جمهوری چک روند استرداد صالح مسلم را متوقف کرد
 • امیدوارم محیط زیست را در سال ۹۷ به بهترین شکل حفظ کنیم
 • تحرک جدید کردهای عراق،‌ پست ریاست پارلمان به جای ریاست‌جمهوری
 • هدیه وزیر بهداشت به دانشجویان آسیب دیده در زلزله کرمانشاه
 • ترکیه ورودی‌های شهر عفرین را به روی ساکنانش بست
 • سیامک انصاری: با مهران مدیری دعوا نکردم
 • پسری که خود را فرزند خواننده معروف پاپ می‌داند!
 • ۲۳ دیپلمات‌ اخراج شده روسیه با خانواده‌های خود لندن را ترک کردند
 • رقابت در دعوت از سلبریتی‌ها با هزینه بیت المال!
 • افراد مسلح به یک مقر رسانه‌ای در کابل حمله کردند
 • غفوریان: آنقدر لاغر نمی‌شوم که نقش ندهند
 • تور گردشگری «طهران قدیم» در تهران برگزار می‌شود