کره جنوبی از ثبت دو زلزله خفیف در همسایه شمالی خود خبر داده است. ثبت این زمین لرزه ها بار دیگر نگرانی در خصوص برنامه اتمی کره شمالی را موجب شد.

به گزارش بازتاب ، اکسپرس گزارش داد که کره جنوبی وقوع دو زلزله خفیف را در خاک کره شمالی ثبت کرده است.

این دو زلزله که با فاصله زمانی ثبت شده اند به ترتیب ۲٫۶ و ۲٫۵ ریشتر قدرت داشتند. اکسپرس می افزاید که این دو زمین لرزه نگرانی از این مساله را به وجود آورده اند که ممکن است پای پرتاب موشک جدید یا حتی آزمایش اتمی زیر سطحی از سوی کره شمالی در میان باشد.